Bildiri Gönderimi

III. Ulusal Sütçülük Kongresi’ne bildiri gönderimi sadece abstractagent adresinden kabul edilecektir. Bildirinizin başarılı bir şekilde gönderilmiş olmasını takiben, tarafınıza bildiri başvurunuzun sekretaryaya ulaştığını bildiren bir e-posta gönderilecektir. Bildiri özetlerinin son gönderim tarihi 04 Ağustos 2023 olup, bu tarihten sonra gönderilen bildiriler değerlendirmeye alınmayacaktır. Bildiri başvuruları sözlü ve poster olarak iki grup altında yapılacaktır. Bilimsel Danışma Kurulu bu tercihleri göz önünde bulundurmakla birlikte, bildiri şeklini değiştirme hakkına da sahiptir. Sözlü bildirilerin sunum süresi 20 dakika olup (soru-cevap süresi hariç), bildiri başvurularında, belirtilen kurallara uyulması önem arz etmektedir.

Bildirilerin Değerlendirilmesi ve Yayını

Bildiriler, başvuranın kimliği görülmeyecek şekilde Hakem Kurulunda yer alan en az 2 (iki) hakem tarafından değerlendirilerek, hakemlerin değerlendirmesi sonucunda bildiri sonuç mektupları ve sunum biçimi kararı (sözlü/ poster) 20 Ağustos 2023 tarihine kadar başvuru sahiplerine iletilecektir. Gerekli görülmesi halinde bildiri özeti değerlendirilmek üzere üçüncü hakeme de gönderilebilecektir.

Kongre kayıt işleminin tamamlanması için web sitesinde yer alan kayıt formunun doldurularak gönderilmesi ve kayıt ücretinin belirtilen banka hesap numarasına yatırılması gerekmektedir. Kayıt hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen sitemizin “Kayıt” kısmına bakınız. Bildirisi kabul edilen ve erken kayıt ücretinden faydalanmak isteyen katılımcıların erken kayıt tarihi olan 1 Eylül 2023 tarihine kadar kayıtlarını tamamlaması gerekmektedir. Tüm bildiri özetleri dijital olarak kongre katılımcılarına verilecek olup, ayrıca Kongre web sitesinde de elektronik olarak yayınlanacaktır.