Bildiri Yarışması

III. Ulusal Sütçülük Kongresi’nde en iyi sözlü ve poster bildiri sahipleri ödüllendirilecektir. Buna göre;

Prof. Dr. Rauf Cemil Adam
En İyi Poster Yarışması
Bildirisi poster sunumu olarak kabul edilen ve yarışmaya dahil olmak isteyen katılımcılar, değerlendirmelerin kapsamlı yapılabilmesi açısından posterlerini sergilenecekleri biçimde elektronik olarak (PDF ya da Power Point formatında)
15 Eylül 2023 tarihine kadar poster@sutkongresi.com.tr adresine iletilmeleri gerekmektedir. Bu tarihten sonra gelen posterler yarışma kapsamı dışında kalacaktır.

Ödüller

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

1. Seçilen Poster Sunum 6.000 TL
2. Seçilen Poster Sunum 4.000 TL
3. Seçilen Poster Sunum 2.000 TL

ile ödüllendirilecektir.

Prof. Dr. Ekrem Rüştü İzmen
En İyi Sözlü Sunum Ödülleri
Sözlü sunumlar, sunum biçimi, içerik, konu güncelliği gibi ölçütler çerçevesinde Değerlendirme Kurulu tarafından değerlendirilecektir.
Ödüller

Değerlendirme Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda;

1. Seçilen Sözlü Sunum 8.000 TL
2. Seçilen Sözlü Sunum 6.000 TL
3. Seçilen Sözlü Sunum 4.000 TL

ile ödüllendirilecektir.