Bildiri Hazırlama İlkeleri

Bildiri özetleri doğrudan ya da dolaylı olarak kongre konu başlıkları ile ilgili olmalıdır.

Özet bildirinin içeriği, yazım kurallarına ve bilimsel etik ilkelerine uygunluğu yazarın/ yazarların sorumluluğundadır. Hakem Kurulu bildiri özetinde herhangi bir düzeltme yapmayacaktır.

Bildiri özetleri minimum 480 kelime maksimum 600 kelimeden (başlık ve adresler hariç) ve aşağıdaki bölümlerden oluşmalıdır. Kongre Sekretaryası tarafından bildirilerin ön izlemesi yapılarak, bu bölümlerde yer alan kelime sayılarına uymayan bildiriler sorumlu yazara iade edilecek ve eksikliklerin tamamlanması istenecektir.

Araştırmaya dayalı bildiri özetleri

  1. Başlık
  2. Araştırma hipotezi (40 - 50 kelime- bu bölüm araştırma konusunun gerekçesinin bilimsel arka planı hakkında açık ve net ifadeler içermelidir)
  3. Yöntem (en çok 150 -200 kelime- Bu bölüm deneysel kurgunun anlaşılabilmesine olanak verecek açıklıkta olmalıdır ve analitik teknikler ile istatistiksel analiz yöntemlerini içermelidir. Standart yöntemler için detay verilmesinden kaçınılmalıdır. Herhangi bir yöntemde modifikasyon yapılmış ise mutlaka vurgulanmalıdır.
  4. Sonuçlar (en çok 250- 300 kelime)
  5. Tartışma (en çok 40 - 50 kelime)

Derleme bildiri özetleri

  1. Başlık
  2. Ana metin (Derleme konusunun süt teknolojisi alanına somut katkılarının bu kısımda kısaca tartışılması beklenmektedir)
  3. Süt bilimi ve teknolojisi ile ilişkili açık kalan ve henüz araştırmaya konu olmamış alanlar hakkında bilgi aktarımı
  4. Bildiri özetinden sorumlu yazarın derleme konusuyla ilgili yayınladığı en az 1 adet araştırma makalesinin detayları (araştırma makalesinin künyesi)

Kaynak Gösterimi

Dergide yayınlanan makaleye atıf
Guggisberg, D., Cuthbert-Steven, J., Piccinali, P., Bütikofer, U., & Eberhard, P. (2009). Rheological, microstructural and sensory characterization of low-fat and whole milk set yoghurt as influenced by inulin addition. International Dairy Journal, 19, 107-115.

Kitaba yapılan atıf:
Fox, P. F., Guinee, T. P., Cogan, T. M., & McSweeney, P. L. H. (2000). Fundamentals of cheese science (1st edn., Chapt. 10). Gaithersburg, MD, USA: Aspen Publishers, Inc.

Bir kitap içerisindeki bölüme yapılan atıf:
Gripon, J. C., Monnet, V., Lamberet, G., & Desmazeaud, M. J. (1991). Microbial enzymes in cheese ripening. In P. F. Fox (Ed.), Food enzymes (pp. 131-168). London, UK: Elsevier Applied Science.

Patente yapılan atıf:
Boots, J. -W. P. (2009). Protein hydrolysate enriched in peptides inhibiting DPP-IV and their use. Patent 11/722,667 (US 2009/0075904) Campina Nederland Holding B.V., Amsterdam, The Netherlands

Bir teze ya da ödev kaynağına yapılan atıf:
Mcleod, J. (2007). Nucleation and growth of alpha lactose monohydrate. PhD thesis, Massey University. Palmerston North, New Zealand. Retrieved insert the date from http://mro.massey.ac.nz/handle/10179/1444.

AOAC Metoduna yapılan atıf:
AOAC. (2005). Babcock method, method no. 989.04. In W. Horowitz (Ed.), Official methods of analysis of AOAC International (18th ed.). (pp. 19-21). Gaithersburg, MD, USA: AOAC International.

IDF/ISO Metoduna yapılan atıf:
ISO/IDF. (2010). Current situation and compilation of commercially available screening methods for the detection of inhibitors/antibiotic residues in milk. IDF bulletin N° 42. Brussels, Belgium: International Dairy Federation.

Veri setlerine yapılan atıf:
Oguro, M., Imahiro, S., Saito, S., Nakashizuka, T. (2015). Mortality data for Japanese oak wilt disease and surrounding forest compositions. Mendeley Data, v1.