Sponsorluk Şartları

Değerli paydaşlarımız,

III. Ulusal Sütçülük Kongresi (USKO 2023), 5-6 Ekim 2023 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ev sahipliğinde Ankara CerModern Sanatlar Merkezi Konferans Salonu’nda düzenlenecektir.

Ana teması “Sürdürülebilirlik perspektifinden süt endüstrisinin geleceği” olan Kongremizde, süt endüstrisi ile doğrudan ve/veya dolaylı ilişkili tüm konuları ele almayı ve ülkemiz süt endüstrisinin mevcut potansiyelini ve gücünü, bilim ve AR-GE ekseninde geleceğe nasıl taşımamız gerektiğini tartışmayı hedeflemekteyiz. Bu amaç doğrultusunda konularında uzman bilim insanlarının, sektör profesyonellerinin ve kamu-sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı ile tartışmaya ve fikir paylaşımına açık bir kongre gerçekleştirmeyi umuyoruz.

“III. Ulusal Sütçülük Kongresi”nde çağrılı bildirilerin yanı sıra, Bilim Kurulu tarafından seçilmiş konu başlıkları için yapılan başvurular özenle değerlendirilerek sözlü veya poster olarak kabul edilecektir. Ayrıca, süt sektörünün talep ettiği sorunların tartışılması için de özel oturumlar düzenlenecektir.

Ülkemizde sütçülük alanında kamu, özel sektör ve akademi işbirliği ile düzenli olarak organize edilen tek kongre olan Ulusal Sütçülük Kongrelerinin üçüncüsüne desteğinizden ve katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağımızı bildiririm.

Saygılarımla,
Prof. Dr. Barbaros ÖZER
Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı