Davet

İlki 2017 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Süt Teknolojisi Bölümü ev sahipliğinde gerçekleştirilen Ulusal Sütçülük Kongrelerinin üçüncüsü yine Ankara'da 5-6 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Ülkemizde ve dünyada süt bilimi ve teknolojisi alanındaki son gelişmelerin ve ülkemiz sütçülüğünün uluslararası rekabette var olabilmesi için bilim ve teknolojiye dayalı büyüme stratejilerinin öncelikli olarak tartışılacağı Kongremiz, süt değer zincirinin tüm paydaşlarının bilgi değişimi yapabileceği bir platform oluşturmayı hedeflemektedir.

Ülkemiz süt üretimi bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almasına karşın birçok yapısal sorunlar ile karşı karşıyadır. Bu sorunların giderilebilmesi için gerekli ortak aklın oluşturulması ve süt bilimi ve teknolojisi alanında çalışan tüm paydaşlar arasında bir işbirliği ortamının yaratılmasına katkı sağlamak isteyen tüm ilgilileri Kongremize davet ediyorum.

SaygılarımlaProf. Dr. H. Barbaros Özer

Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı