Poster Hazırlama İlkeleri

  1. Poster boyutu 70 (yatay) x 100 (düşey) cm. ve tek parça halinde olmalıdır.
  2. Poster özet, giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma bölümlerinden oluşmalı ve kaynaklar belirtilmelidir.
  3. Poster hazırlamada renk sınırlaması yoktur. Görselliği artırıcı şekil ve fotoğraflar renkli olarak kullanılabilir.
  4. Poster sahipleri poster basımlarını kendileri yaptıracaklardır.
  5. Posterler organizasyon komitesince belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
  6. Poster asma konusunda organizasyon görevlileri poster sahiplerine yardımcı olacaktır.
  7. Programda belirtilen süre boyunca poster sahipleri kendileri için ayrılmış poster alanında bulunarak çalışmaları konusunda katılımcıları bilgilendirmelidir.
  8. Poster sunumu için belirtilen sürenin sona ermesiyle posterler kaldırılmalıdır.

Poster Gönderim Adresi: poster@sutkongresi.com.tr