Önemli Tarihler

Özet Gönderme İçin Son Tarih
04.08.2023
00

gün


Sonuçların Yazarlara Bildirim Tarihi
20.08.2023
00

gün


Erken Kayıt İçin Son Tarih
 
01.09.2023
00

gün


Poster Yarışması İçin Son Tarih
15.09.2023
00

gün


Kongre Başlangıcı
 
05.10.2023
00

gün